top of page

OFERTA

Programy wycieczek do wyboru 40 minut / 70 minut / 100 minut / 130 minut / 160 minut / 190 minut

Tour programs to choose from 40 minutes / 70 minutes / 100 minutes / 130 minutes / 160 minutes / 190 minutes

Oferta 1

WYCIECZKA 1 ( DO WYBORU ) : 40 minut = 300 PLN  DO 5 OSÓB CENA ZA POJAZD od 6 OSÓB wzwyż cena za 1 osobę 75 PLN

TRIP 1 (TO CHOOSE): 40 minutes = 300 PLN UP TO 5 PERSONS PRICE PER VEHICLE from 6 PERSONS price per person 75 PLN

STARE MIASTO lub KAZIMIERZ lub GETTO 
FABRYKĄ OSCARA SCHINDLERA

OLD TOWN or KAZIMIERZ or GHETTO and OSCAR SCHINDLER FACTORY


WYCIECZKA 2 ( DO WYBORU ) : 70 minut = 600 PLN DO 5 OSÓB CENA ZA POJAZD od 6 OSÓB wzwyż cena za 1 osobę  150 PLN

TRIP 2 (TO CHOOSE): 70 minutes = 600 PLN UP TO 5 PERSONS PRICE PER VEHICLE from 6 PERSONS price per 1 person 150 PLN

STARE MIASTO + KAZIMIERZ lub STARE MIASTO + GETTO lub STARE MIASTO + FABRYKA OSCARA SCHINDLERA lub KAZIMIERZ + GETTO lub KAZIMIERZ + FABRYKA OSCARA SCHINDLERA lub GETTO + FABRYKA OSCARA SCHINDLERA

OLD TOWN + KAZIMIERZ or OLD TOWN + GHETTO or OLD TOWN + OSCAR SCHINDLER FACTORY or KAZIMIERZ + GHETTO or KAZIMIERZ + OSCAR SCHINDLER FACTORY or GHETTO + OSCAR SCHINDLER FACTORY


WYCIECZKA 3 ( DO WYBORU ) : 100 minut = 900 PLN  DO 5 OSÓB CENA ZA POJAZD od 6 OSÓB wzwyż cena za 1 osobę  225 PLN

TRIP 3 (TO CHOOSE): 100 minutes = 900 PLN UP TO 5 PERSONS PRICE PER VEHICLE from 6 PERSONS price per person 225 PLN

STARE MIASTO + KAZIMIERZ + GETTO lub STARE MIASTO + GETTO + FABRYKA OSCARA SCHINDLERA 
lub KAZIMIERZ + GETTO + FABRYKA OSCARA SCHINDLERA

OLD TOWN + KAZIMIERZ + GHETTO or OLD TOWN + GHETTO + OSCAR SCHINDLER'S FACTORY or KAZIMIERZ + GETTO + OSCAR SCHINDLER'S FACTORY

Oferta 2

WYCIECZKA 4 ( FULL TOUR ) : 130 minut = 960 PLN  DO 5 OSÓB CENA ZA POJAZD KAŻDA NASTĘPNA OSOBA 240 PLN

TRIP 4 (FULL TOUR): 130 minutes = 960 PLN UP TO 5 PEOPLE PRICE FOR THE VEHICLE EACH NEXT PERSON 240 PLN

STARE MIASTO + KAZIMIERZ + GETTO + FABRYKA OSCARA SCHINDLERA ( WYCIECZKA OBJAZDOWA )

OLD TOWN + KAZIMIERZ + GHETTO + OSCAR SCHINDLER FACTORY (SIGHTSEEING)


WYCIECZKA 5 ( EXCLUSIVE TOUR ) : 160 minut = 1200 PLN DO 5 OSÓB CENA ZA POJAZD KAŻDA NASTĘPNA OSOBA 300 PLN

TRIP 5 (EXCLUSIVE TOUR): 160 minutes = 1200 PLN UP TO 5 PEOPLE PRICE FOR THE VEHICLE EACH NEXT PERSON 300 PLN

STARE MIASTO + KAZIMIERZ + GETTO + FABRYKA OSCARA SCHINDLERA ZE ZWIEDZANIEM W ŚRODKU * 30 minut *

OLD TOWN + KAZIMIERZ + GHETTO + OSCAR SCHINDLER FACTORY WITH SIGHTSEEING IN THE CENTER * 30 minutes *


WYCIECZKA 6 ( VIP TOUR ) : 190 minut = 1440 PLN DO 5 OSÓB CENA ZA POJAZD KAŻDA NASTĘPNA OSOBA 360 PLN

TRIP 6 (VIP TOUR): 190 minutes = 1440 PLN UP TO 5 PEOPLE PRICE PER VEHICLE EVERY NEXT PERSON 360 PLN

STARE MIASTO + KAZIMIERZ + GETTO + FABRYKA OSCARA SCHINDLERA ZE ZWIEDZANIEM W ŚRODKU * 90 minut *

OLD TOWN + KAZIMIERZ + GHETTO + OSCAR SCHINDLER FACTORY WITH SIGHTSEEING IN THE CENTER * 90 minutes *

 

 

 

 

 

 

bottom of page